พัฒนาการด้านการดูดกลืนในเด็ก(แรกเกิด-6เดือน)

พัฒนาการด้านการดูดกลืนในเด็ก(แรกเกิด-6เดือน) - Bebeshop

ในช่วงวัยแรกเกิดถึง6เดือน ส่วนใหญ่ลูกจะทานแต่นมเป็นหลัก เรามาดูกันว่าพัฒนาการด้านการดูดกลืนของลูกในช่วงวัยนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง

  • แรกเกิด : ในช่วง2สัปดาห์แรกหลังคลอด ลักษณะการดูดกลืนของทารกจะใช้การม้วนลิ้นรอบๆหัวนมร่วมกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อกระพุ้งแก้มช่วยเพื่อให้มีแรงดูดในช่องปากเพิ่มมากขึ้น แต่หลังจาก2สัปดาห์แรก รูปแบบการดูดกลืนจะเป็นการใช้ลิ้นออกมาเลียและดึงกลับเข้าช่องปาก ส่วนการกลืนจะเกิดขึ้นพร้อมกับการดูด
  • 1-2เดือน: ลักษณะการดูดจะใช้ลิ้นเลียเคลื่อนไหวแบบยื่นเข้าและออกในช่องปาก ไม่มีการม้วนลิ้นรอบหัวนม สามารถดูดติดต่อกันได้2-3ครั้งแล้วหยุดพักเพื่อหายใจและกลืน
  • 3เดือน: การดูดกลืนยังเป็นเช่นเดียวกับช่วงอายุ1-2เดือน แต่สามารถดูดได้นานขึ้นแล้วจึงหยุดพักกลืนและหายใจ ในช่วงวัยนี้พบการไอและสำลักได้บ่อย
  • 4เดือน: การดูดกลืนเริ่มเป็นแบบแผนที่ถูกต้องคือมีการม้วนลิ้นรอบๆหัวนมแทนการเลีย สามารถดูดติดต่อกันได้นานขึ้นแล้วจึงกลืน
  • 5เดือน: การดูดกลืนเป็นแบบแผนการดูดที่ถูกต้องคือมีการม้วนลิ้นรอบๆหัวนมร่วมกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อกระพุ้งแก้มช่วยเพื่อให้มีแรงดูดในช่องปากเพิ่มมากขึ้น การดูดกลืนและการหายใจเริ่มประสานสัมพันธ์กันได้ดีขึ้น การไอสำลักน้อยลง
  • 6เดือน: การดูดเป็นแบบเดียวกับในวัย5เดือน ขณะดูดจะไม่มีการหกเลอะเทอะ แต่ในช่วงกลืนอาจจะมีนมไหลออกมาจากปากบ้าง การดูดกลืนทำติดต่อกันโดยไม่มีการพักขณะกลืน พบการสำลักได้บ้าง

     จะเห็นได้ว่าลูกจะมีพัฒนาการด้านการดูดกลืนที่ดีขึ้นตามลำดับ  ซึ่งพัฒนาการเหล่านี้จะต่อยอดไปในขั้นที่สูงขึ้น  ทำให้ลูกทานอาหารได้หลากหลายขึ้น 

RELATED ARTICLES

ทิ้งข้อความไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย*