มาดูกันว่าเด็กในแต่ละวัยมีพัฒนาการด้านการเล่นอย่างไรกันบ้าง

0-1ปี

  • สนใจ จ้องมองของเล่น พยายามคว้าของเล่น นำของเล่นใส่ปาก เขย่าของเล่นมีเสียง

1-2ปี

  • ชอบเล่นคนเดียว เช่น ระบายสี ดูภาพจากหนังสือ

 

2-3ปี

  • เล่นกิจกรรมที่มีผู้ใหญ่สอนหรือเล่นใกล้ๆกับเด็กคนอื่น เล่นแบบต่างคนต่างเล่น
  • เล่นตามกฎกติกาง่ายๆได้
  • เล่นบทบาทสมมติกับตุ๊กตา

 

3-4ปี

  • เล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อน2-3คน ปฏิบัติตามกฎของกลุ่มได้หรือเลียนแบบเด็กคนอื่นได้
  • สนใจฟังนิทานได้5-10นาที

 

4-5ปี

  • เล่นเลียนแบบตามจินตนาการมากขึ้น
  • เล่นร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้นานขึ้น