Tooky Land-Magic Star Sand Playkit - ชุดทรายของเล่นพร้อมอุปกรณ์ ลายเดอะพาราไดซ์

990.00 ฿

jcbmastervisa
SKU: FTYTKY-LT212
Availability : In Stock In Stock Out of stock
รายละเอียด

เหมาะสำหรับเด็กอายุ

3ปีขึ้นไป

รายละเอียด

วัสดุ:ทรายซิลิโคน

ขนาด: 1setประกอบด้วยทราย1kg (14x24x4ซม) 2ถุง,พิมพ์ซิลิโคน17ชิ้น,กระบะทรายผ้าแบบพับได้1ชิ้น

วิธีเล่น 

  • ก่อทรายเป็นรูปตามที่ต้องการ
  • นำทรายใส่พิมพ์ซิลิโคน เคาะออกมาเป็นรูปต่างๆ ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ตามต้องการ

ประโยชน์

  • ทักษะกล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือ
  • สหสัมพันธ์ระหว่างมือและตา
  • ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
  • กระตุ้นระบบประสาทการรับสัมผัส

จุดเด่น

  • ทรายเนื้อละเอียด ปั้นเป็นเป็นรูปได้ง่าย ไม่มีฝุ่น ไม่ฟุ้งกระจาย ใช้ได้นาน