จริงหรือไม่ ดัดขาให้ลูกทำให้ลูกขาไม่โก่ง

จริงหรือไม่ ดัดขาให้ลูกทำให้ลูกขาไม่โก่ง - Bebeshop

ความจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับ”ขาโก่ง”

  • ในวัยทารก ขาจะดูโก่งกว่าเด็กวัยอื่น เป็นเรื่องปกติ เพราะระหว่างที่อยู่ในครรภ์ตลอด9เดือน ทารกจะนอนขดตัว งอแขน งอขาตลอดเวลา
  • ช่วงทารก-ประมาณ1ปีครึ่ง ลักษณะขาจะโก่งออก เข่าห่าง วงขาคล้ายตัวOหรือคันธนู (Bow leg) และหายได้เองเมื่ออายุ2ปี ไม่ต้องดัดขาให้ลูก!!!
  • วัย2-4ปี ขาจะโก่งเข้าด้านในเล็กน้อย เข่าชิดกัน วงขาคล้ายตัว Xหรือขาฉิ่ง(Knock knee) และเมื่ออายุ4-6ปี ขาจะกลับมาตรงปกติ ไม่ต้องดัดขาให้ลูก!!!
  • การใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ไม่ได้ทำให้ขาของลูกโก่ง
  • การอุ้มลูกเข้าเอว ไม่ได้ทำให้ขาของลูกโก่ง

ดูอย่างไรว่าลูกขาโก่ง

  • หลังอายุ2-3ปี ลักษณะขาของลูกยังโก่งออกคล้ายคันธนู (Bow leg)

  • หลังอายุ7ปี ยังเดินแบบขาฉิ่ง(Knock knee)

วิธีทดสอบขาโก่ง 

ให้ลูกนอนเหยียดขาตรง จับข้อเท้าของลูกรวบไว้ด้วยกันโดยให้กระดูกหัวเข่าอยู่ด้านหน้า หากลูกอายุเกิน2ปีแล้วระยะห่างระหว่างหัวเข่าเกิน8เซนติเมตร หรือท่าเดินของลูกผิดปกติให้ปรึกษาแพทย์

ข้อห้าม

  • อย่าดัดขาให้ลูกเองเด็ดขาด การดัดขาให้ลูก ไม่ได้ทำให้ขาตรงขึ้นอีกทั้งยังเสี่ยงต่อกระดูกหัก
  • การพัน/รัดขาลูกจนแน่น ไม่ได้ทำให้สรีระของลูกตรงสวย เสี่ยงขาหัก ขาดเลือดมาเลี้ยง

  กระดูกของเด็กยังอ่อนมาก ไม่แข็งแรง หากดัดขาแล้วกระดูกหัก ลูกต้องใส่เฝือกเป็นเวลานาน ย่อมส่งผลต่อพัฒนาการของลูก ทำให้ลูกไม่สามารถฝึกยืนหรือเดินได้ตามช่วงวัย

 

อ้างอิงจาก

https://www.synphaet.co.th/%bowled-leg/

http://www.mamaexpert.com/posts/content-555

RELATED ARTICLES