W sitting คืออะไร ท่านั่งแบบนี้ส่งผลเสียต่อลูกอย่างไรบ้าง

การนั่งท่า W (W Sitting) มีลักษณะเป็นอย่างไร

การนั่งโดยบั้นท้ายอยู่ตรงกลางระหว่างขาทั้งสองข้างที่งอพับหันฝ่าเท้าออกไปทางด้านข้าง ทำให้เป็นรูป W เด็กจะทิ้งน้ำหนักตัวมาที่บั้นท้าย โดยแยกต้นขาและหัวเข่าจากกัน การนั่งแบบนี้จะทำให้เด็กรู้สึกมั่นคง ไม่เอนล้มง่าย

 

แต่ทำไมทางการแพทย์จึงแนะนำว่า ไม่ควรให้เด็กนั่งท่านี้!

  • เป็นท่าที่ทำให้กล้ามเนื้อหลังไม่ได้ออกแรงเพื่อการทรงตัว ส่งผลต่อกระดูกสันหลัง ทำให้กระดูกสันหลังเรียงตัวผิดปกติ
  • เป็นท่าที่ทำให้ข้อสะโพกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกบิดออกจากตำแหน่งเบ้า ทำให้เกิดอันตรายต่อข้อสะโพกในระยะยาว ทำให้มีอาการปวดข้อหรือข้อสะโพกเคลื่อน
  • เป็นท่าที่ทำให้กล้ามเนื้อขาบางมัดมีการหดรั้งผิดรูปไป เกิดปัญหาการเดินผิดปกติ ที่เรียกว่า Toe – in คือปลายนิ้วเท้าบิดเข้า

วิธีป้องกันไม่ให้ลูกมีปัญหาการนั่งท่า W sitting

- คอยระวังไม่ให้ลูกนั่งท่านี้บ่อยๆเตือนเมื่อลูกนั่งท่า W sitting

- จัดท่าให้นั่งแบบเหยียดขาตรงไปด้านหน้า นั่งเก้าอี้เพื่อห้อยขา หรือนั่งขัดสมาธิแทนการนั่งแบบ W sitting