การพัฒนาตามวัย

ลูกไม่คลาน......พัฒนาการข้ามขั้นที่อาจส่งผลต่อการวางแผนเคลื่อนไหวของลูก - Bebeshop
หากลูกไม่คลานจะส่งผลอย่างไร คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยกระตุ้นการคลานให้ลูกได้อย่างไรบ้าง
Continue Reading
พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กในแต่ละช่วงวัย - Bebeshop

วันนี้เราจะมาเล่าถึงความหมายของคำว่า กล้ามเนื้อมัดเล็ก คืออะไร และลำดับพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กในแต่ละช่วงวัยว่าลูกน้อยจะมีพัฒนาการอย่างไรบ้าง

Continue Reading
พัฒนาการด้านการดูดกลืนในเด็ก(แรกเกิด-6เดือน) - Bebeshop
ในช่วงวัยแรกเกิดถึง6เดือนส่วนใหญ่ลูกจะทานนมเป็นหลัก เรามาดูกันว่าพัฒนาการด้านการดูดกลืนของลูกในช่วงวัยนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
Continue Reading