Tooky Land-Paint On Canvas - ชุดระบายสีบนแคนวาส ลายแมงกระพรุน

320.00 ฿

jcbmastervisa
SKU: FTYTKY-LT101A
Availability : In Stock In Stock Out of stock
รายละเอียด

เหมาะสำหรับเด็กอายุ

6ปีขึ้นไป

รายละเอียด

วัสดุ: แผ่นแคนวาส,ไม้,สีอะคลิลิก

ขนาด: 21.5x32x3ซม

จำนวน:1setประกอบด้วย แผ่นแคนวาส1แผ่น ขาตั้งไม้1อัน พู่กัน2ด้าม สีอะคลิลิก8สี

วิธีเล่น

กางประกอบขาตั้ง วางแผ่นอะคลิลิกลงบนขาตั้ง จากนั้นระบายสีด้วยพู่กัน

ประโยชน์

  • ทักษะกล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือ
  • สหสัมพันธ์ระหว่างมือและตา
  • ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
  • การวางแผน ฝึกการคิดแก้ปัญหา
  • การควบคุมตนเอง