Tooky Land-3D Origami Paper Kit -สติ๊กเกอร์กิจกรรม 3 มิติ ลายทรานสปอร์ต

170.00 ฿

jcbmastervisa
SKU: FTYTKY-LT030
Availability : In Stock In Stock Out of stock
รายละเอียด

เหมาะสำหรับเด็กอายุ

3ปีขึ้นไป

รายละเอียด

วัสดุ: กระดาษ

ขนาด:21.5x30x1.5ซม

จำนวน:10แผ่น

วิธีเล่น

ตัดกระดาษตามรอยประ พับเป็นรูปยานพาหนะตามรอยประที่กำหนดไว้

ประโยชน์

  • ส่งเสริมสมาธิ
  • ทักษะกล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือ
  • ฝึกทักษะการแก้ปัญหา
  • ฝึกการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
  • เป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันในครอบครัวได้
  • ฝึกการควบคุมตนเอง