Show/Hide div when select dropdown option
วัสดุ HDPE Food Grade Pig ment
ความหนาแผ่นคอก 3.5 ซม.
ความสูงแผ่นคอก 62 ซม.
ความกว้างแผ่นคอก 38 ซม.
ความกว้างแผ่นประตู/ของเล่น 76 ซม.
ช่องว่างตัวซี่คอก 4 ซม.
การยึดพื้น แบบสูญญากาศ
สีของแผ่นคอก ฟ้า, ชมพู, เขียว, ขาว และ เทา
ไซส์ 4 - 6.5 ฟุต
เหมาะสำหรับเด็ก แรกเกิด
วัสดุ HDPE Food Grade Pig ment
ความหนาแผ่นคอก 3.5 ซม.
ความสูงแผ่นคอก 62 ซม.
ความกว้างแผ่นคอก 38 ซม.
ความกว้างแผ่นประตู/ของเล่น 76 ซม.
ช่องว่างตัวซี่คอก 4 ซม.
การยึดพื้น แบบสูญญากาศ
สีของแผ่นคอก ฟ้า, ชมพู, เขียว, ขาว และ เทา
ไซส์ 4 - 6.5 ฟุต
เหมาะสำหรับเด็ก แรกเกิด
วัสดุ HDPE Food Grade Pig ment
ความหนาแผ่นคอก 3.5 ซม.
ความสูงแผ่นคอก 62 ซม.
ความกว้างแผ่นคอก 38 ซม.
ความกว้างแผ่นประตู/ของเล่น 76 ซม.
ช่องว่างตัวซี่คอก 4 ซม.
การยึดพื้น แบบสูญญากาศ
สีของแผ่นคอก ฟ้า, ชมพู, เขียว, ขาว และ เทา
ไซส์ 4 - 6.5 ฟุต
เหมาะสำหรับเด็ก แรกเกิด
วัสดุ HDPE Food Grade Pig ment
ความหนาแผ่นคอก 3.5 ซม.
ความสูงแผ่นคอก 62 ซม.
ความกว้างแผ่นคอก 38 ซม.
ความกว้างแผ่นประตู/ของเล่น 76 ซม.
ช่องว่างตัวซี่คอก 4 ซม.
การยึดพื้น แบบสูญญากาศ
สีของแผ่นคอก ฟ้า, ชมพู, เขียว, ขาว และ เทา
ไซส์ 4 - 6.5 ฟุต
เหมาะสำหรับเด็ก แรกเกิด
วัสดุ HDPE Food Grade Pig ment
ความหนาแผ่นคอก 3.5 ซม.
ความสูงแผ่นคอก 62 ซม.
ความกว้างแผ่นคอก 38 ซม.
ความกว้างแผ่นประตู/ของเล่น 76 ซม.
ช่องว่างตัวซี่คอก 4 ซม.
การยึดพื้น แบบสูญญากาศ
สีของแผ่นคอก ฟ้า, ชมพู, เขียว, ขาว และ เทา
ไซส์ 4 - 6.5 ฟุต
เหมาะสำหรับเด็ก แรกเกิด
วัสดุ HDPE Food Grade Pig ment
ความหนาแผ่นคอก 3.5 ซม.
ความสูงแผ่นคอก 62 ซม.
ความกว้างแผ่นคอก 38 ซม.
ความกว้างแผ่นประตู/ของเล่น 76 ซม.
ช่องว่างตัวซี่คอก 4 ซม.
การยึดพื้น แบบสูญญากาศ
สีของแผ่นคอก ฟ้า, ชมพู, เขียว, ขาว และ เทา
ไซส์ 4 - 6.5 ฟุต
เหมาะสำหรับเด็ก แรกเกิด